PRINCIPAL

AÏLLAMENT TÉRMIC AMB POLIURETÀ


IMPERMEABILITZACIÓ AMB POLIUREA


TELEGRAM 600062293

marc@proaillaments.com

info. comercial tel.600062293

Marc Juncosa

PROFESIONALS DEL AÏLLAMENT TÈRMIC I IMPERMEABILITZACIONS AMB POLIURETÀ I POLIUREA.

EMPRESA AMB MÉS DE 25 ANYS D'EXPERIÈNCIA AL SECTOR I TREBALLS REALITZATS INTERNACIONALMENT.



Empresa dinàmica i moderna, recolzada per una gran experiència. Comptant amb un equip professional molt qualificat, capaç de solucionar qualsevol inconvenient en el seu acompliment laboral, sempre amb la millor qualitat i rapidesa possible.


Comptem amb una maquinaria en constant renovació, oferint amb això, un millor servei als nostres clients i d'aquesta manera poder exercir sempre els projectes que ens encomanen, en els terminis establerts.

 

Oferim un tracte directe i personalitzat de què podran disposar tots els nostres clients.

 

Treballem tant per a particulars, com per a empreses.


!Demani pressupost sense compromís¡


Els aïllaments i impermeabilitzacions eviten filtracions, esquerdes o humitat i poden ser aplicats sobre diverses superfícies.


En emprar de manera correcta un aïllant tèrmic es poden obtenir estalvis d'energia elèctrica fins el 40%


Amb un adequat aïllament tèrmic es poden aconseguir significatius estalvis d'energia, així com evitar la humitat en les parets o floridures en metalls. Un aïllant, permet que la vida sigui més agradable en l'ambient que ens envolta, en ser aplicat en exteriors ha de tenir sempre un recobriment (acrílic, elastomèric) per evitar la degradació per atac de raigs UV i altres condicions ambientals adverses.

D'acord amb els experts, la forma ideal per mantenir la calor a l'interior de la casa durant l'època d'hivern i de mantenir-lo fora a l'estiu és reforçant els punts estratègics pels quals l'aire i la calor es dispersen: parets, sostre i terra. Hi ha diversos materials aïllants que convé conèixer per aplicar la solució que més s'ajusti als habitatges, un d'ells és el poliuretà projectat o escuma rígida de poliuretà, el qual es compon de dues químics A (poliol) i B (isosionato o catalitzador) i és altament tèrmic, acústic i impermeable.

El resultant de la combinació d'aquests dos químics, en aplicar-per aspersió ofereix avantatges entre les quals destaquen: segellat de superfícies com buits o esquerdes amb una capa monolítica, homogènia i impermeable i amb una suau textura final gràcies a la seva reactivitat acuradament equilibrada, la qual es pot aplicar sobre qualsevol tipus de substrat: metalls, plàstics, fusta i concret entre d'altres més.


Beneficis d'aïllar amb poliuretà projectat

• No s'utilitzen adhesius per a la seva col·locació.

• L'aplicació és monolítica sense unions i no cal unir plaques com amb altres productes.

• Baix pes.

• Ràpida aplicació (10 a 1.000 m2 depenent del gruix).

• Resultats immediats (baixa temperatura el mateix dia d'aplicació).

• Impermeable.

• Anticorrosivo (per no tenir valor nutricional).

• Ecològic

• costejable, es cotitza en m2 per centímetre de gruix.


POLIUREA


Recobriment bi-component; membrana a força de Poliurea d'assecat ràpid.

Aquesta és el major avantatge d'aquest recobriment, ja que una vegada projectat en calenta, asseca en tan sol uns segons i pot ser transitat immediatament, garantint les seves propietats impermeabilizants als pocs minuts de la seva aplicació.

S'aplica mitjançant projecció, no és perjudicial per al medi ambient, és apte per a ús alimentari i protegeix les superfícies del desgast i la corrosió.

Gràcies a la seva gran adherència, aquest sistema és totalment eficaç sobre substrats de formigó, morters cimentosos, fibrociment, ceràmica, escuma de poliuretà, metalls i altres superfícies.


Es tracta d'un revestiment d'última generació per impermeabilitzar i protegir superfícies com cobertes de naus i habitatges, dipòsits, estanys, terrasses, embassaments, piscines, sitges, jardineres, dipòsits d'aigua potable i una àmplia varietat d'instal·lacions, proporcionant una impermeabilització 100% segura i de llarga durada, amb les màximes garanties

Tan sols utilitzem productes certificats per realitzar els nostres treballs.

Copyright © All Rights Reserved